top of page
Test.jpg

Codzienne ubezpieczenie chorobowe

Zurych

J&B Personal AG Taggeldversicherung im Temporäranstellung

Codzienne ubezpieczenie chorobowe

Zurych

J&B Personal AG BVG im Temporäranstellung

zarządzanie funduszami emerytalnymi

Tellco pkPro

AHV Logo.jpg

Ubezpieczenie wiekowe i dla osób pozostałych przy życiu

OASI

J&B Personal AG Unfallversicherung im Temporäranstellung

ubezpieczenie zasiłków dziennych  wypadek

SUVA

Zeder Weiterbildung bei J&B Personal AG

Dalsze szkolenie dla AS i PSAgA

Cedar AG

B&F.jpg

Płace i back office

oprogramowanie dla personelu

Swissstaffing Tempdata.jpg

Płace GAV

Dane tymczasowe / Personel szwajcarski

Gesundes Wasser in der J&B Personal AG für Temporäre

Czysta woda i powietrze

Stacja napełniania wodą i powietrzem

Bewusstsein bei J&B Personal AG

radzenia sobie ze stresem

Akademia Tai Chi i Kung Fu

Rekrutacja z najlepszymi partnerami

bottom of page