top of page

Odpowiedzialność podwykonawcy

Odpowiedzialność solidarna SECO Info

 

Zgodnie z tekstem odpowiedzialność solidarna dotyczy firm, które przekazują pracę w celu stworzenia utworu. W leasingu pracowniczym jest jednak wyraźnie uregulowane, że zgadzamy się i zapewniamy pracę w godzinach umownych. Praca zawsze ma początek i koniec i jest kontraktem na pracę.

Chętnie prześlemy również list od naszego stowarzyszenia Swisstaffing  do utylizacji. Aby w razie potrzeby móc przekazać to innym klientom.

Link od Swissstaffing: Link PDF

Rekomendacja w formacie PDF od Swissstaffing: PDF

bottom of page