top of page

Odcisk - J&B Personal AG

1. Wydawca

 

J&B Personal Ltd

Chamerstrasse 44

CH-6331 Hünenberg

 

Telefon +41 41 785 80 70

Faks. +41 41 785 80 71

właściciel

pan Tjerk Visser

Pan Daniel Käppeli

2. Ograniczenie odpowiedzialności

 

Informacje zawarte na tej stronie zostały dokładnie sprawdzone pod kątem dokładności. Dostawca nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność udostępnianych treści. Korzystanie z zawartości serwisu odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Samo korzystanie ze strony internetowej nie tworzy żadnego stosunku umownego między użytkownikiem a dostawcą. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane dostępem lub pobieraniem danych, na przykład z powodu wirusów komputerowych lub instalacji lub użytkowania oprogramowania.

3. Prawa autorskie

Nieuprawnione powielanie lub przekazywanie poszczególnych treści, struktury lub całych stron jest zabronione. Dozwolone jest wyłącznie wytwarzanie kopii i pobieranie do użytku prywatnego i niekomercyjnego. Prezentacja tej strony w ramkach zewnętrznych jest niedozwolona.

 

 

4. Prywatność

Odwiedzając stronę internetową J&B Personal AG, można zapisać informacje o dostępie. Dane te nie należą do danych osobowych, ale są zanonimizowane. Są one oceniane wyłącznie w celach statystycznych. Nie następuje ujawnienie osobom trzecim. 

Wykorzystywanie danych kontaktowych zawartych w nadruku w celach reklamowych jest wyraźnie zabronione.

Numer rejestracyjny firmy:

 

CH-170.3.030.828-5

 

 

NIP:

 

CHE-113.660.66

bottom of page