top of page

Adatvédelmi szabályzat – J&B Personal AG

2018. május 25-től érvényes új alapszabály (DSGVO) adatvédelmi kiegészítés. A J&B Personal AG megfelel az új EU-s előírásoknak. Pályázó személyes adatainkat szoftverünkben mind svájci szervereken tároljuk, és üzleti célból külföldre is áthelyezhetjük. Biztonsági okokból a J&B Personal AG fenntartja a jogot arra, hogy biztonsági másolatokat készítsen külföldön.

​​

alkalmazási adatok

Az írásbeli jelentkezéseket elektronikus úton rögzítjük, majd az eredeti pályázatot utólag küldjük meg  A bemenet megsemmisült. A kérelmezőnek semmilyen dossziét nem küldünk vissza. (Ezért kérjük, ne zárjon be semmilyen műanyag mappát.)

A pályázati dokumentumokat szigorúan bizalmasan kezeljük, és csak a megállapodás szerinti célra használjuk fel.

Toborzás: Az adatokat csak olyan mértékben és ideig kezeljük, ameddig az az elhelyezkedéshez szükséges. Az adatokat a potenciális munkaadóknak továbbíthatjuk.

Személyi lízing: Az adatokat a bérleti jogviszony végéig kezeljük, és a profilokat átadhatjuk a potenciális munkáltatóknak.

Kifejezetten hozzájárulok személyes adataim alábbi kezeléséhez, tárolásához vagy továbbításához:

​​

Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat, amelyeket a jelentkezésem kapcsán szóban és írásban közöltem, a közvetítői eljárás során, valamint az adott közvetítői eljárás lejárta után, visszavonásig, feldolgozásig és harmadik fél részére történő továbbításig tároljuk. Németországban és külföldön személyi lízing és/vagy munkaerő-kihelyezés céljából nyilvánosságra hozhatók. Ezek a harmadik felek többek között  A J&B Personal AG-vel kapcsolatban álló társaságok, ellenőrző szervek, a használt informatikai alkalmazásokat biztosító és üzemeltető szolgáltatók, valamint a J&B Personal AG szerződéses szolgáltatásainak nyújtásához szükséges folyamatokban részt vevő egyéb társaságok (pl. pénzforgalmi szolgáltatók). E tekintetben hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat olyan országokba továbbítsák, amelyek nem rendelkeznek megfelelő szintű adatvédelemmel. Ha a kérelmemmel kapcsolatban az EU általános adatvédelmi rendeletének 9. cikkével összhangban közöltem „személyes adatok különleges kategóriáit” (pl. etnikai származást feltáró fénykép, súlyos fogyatékosságra vonatkozó információ stb.), ez az én adataimra vonatkozik. hozzájárul ezen adatokhoz is.

Elfogadom, hogy a J&B Personal AG elküldhető e-mail címre, SMS-ben, faxon, Whats App-re vagy másra  A közösségi platformok hírlevele állásajánlatokról vagy tevékenységünkhöz szükséges információkat küld.

 

A hozzájárulások egymástól függetlenek és önkéntesek. Hozzájárulásomat bármikor indokolás nélkül visszavonhatom, és bármikor jogosult vagyok adataim törlését kérni. Amennyiben adatait törölni kívánja, kérjük, ezt telefonon, postán vagy faxon írásban erősítse meg. Tisztában vagyunk vele, hogy ez több munka, de 100%-os bizonyosságunk van abban, hogy adatai eljutnak hozzánk, és figyelembe tudjuk venni kívánságait.  A számviteli célú adatokra a társaság jogszabályi megőrzési követelményei vonatkoznak.

Tudomásul veszem, hogy ha visszavonom a személyes adataim kezeléséhez adott hozzájárulásomat (kivéve az e-mailek, SMS-ek, faxok, Whats App vagy egyéb üzenetek fogadásához való hozzájárulásomat)  közösségi platformok hírlevelei) a J&B Personal AG által kínált szolgáltatások a továbbiakban nem nyújthatók, és az alapul szolgáló szerződéses kapcsolatok megszűnéséhez vezetnek. Kérjük, tudassa velünk, hogyan és szeretne-e tájékoztatást kapni tőlünk.

 

magánélet

 

A felek vállalják, hogy mindenkor betartják az adatvédelmi törvény vonatkozó rendelkezéseit. A személyi szolgáltató a mindenkori szerződés keretein belül jogosult az ügyfél munkavállalóinak, ügyvezetőinek és egyéb munkavállalóinak adatait gyűjteni, feldolgozni, és azokat a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden célra felhasználni és nyilvánosságra hozni. Ide tartozik különösen a szerződés teljesítéséhez szükséges, a fent említett célokból külföldre történő adattovábbítás. Ezen túlmenően, a személyzeti szolgáltató kifejezetten jogosult az ügyfélre vonatkozó adatok bármilyen formában történő feldolgozására, illetve bármely csoporthoz tartozó társasággal vagy külföldön harmadik féllel történő megismertetésére. A hozzájárulás magában foglalja a marketingcélú felhasználást is. Az ügyfél kifejezetten kijelenti, hogy ezt a hozzájárulást megadta, és a személyzeti szolgáltató ezt a hozzájáruló nyilatkozatot bármikor kérheti az ügyféltől.

​​

webhely

 

A J&B Personal AG weboldalának meglátogatásával a hozzáféréssel kapcsolatos információk menthetők. Ezek az adatok nem tartoznak a személyes adatok közé, hanem anonimizáltak. Kiértékelésük kizárólag statisztikai célokból történik. Harmadik felek számára nem kerül nyilvánosságra.

​​

bottom of page