top of page

Bezpečnostní školení pro dočasné zaměstnance

Zaměstnavatel je povinen učinit veškerá opatření k předcházení pracovním úrazům, která jsou nezbytná podle zkušeností, aplikovatelná podle stavu techniky a přiměřená daným okolnostem.

J&B Personal AG nabízí pro své zaměstnance  Ve spolupráci se Zeder AG v Hochdorfu nabízíme dva kurzy v oblasti BOZP.

Kurz výškové bezpečnosti (PSAgA)

Povinnost pro zařízení kolektivní ochrany není vždy technicky možné dodržet. Musí se tam používat osobní ochranné prostředky proti pádu.

Práce s  PSAgA (osobní ochranné prostředky proti pádu)  jsou práce se zvláštním nebezpečím a mohou je provádět pouze vyškolení zaměstnanci.

 

Personalverleih Bau Schweiz Zeder AG
Obecná bezpečnost práce (AS)

 

Obecná bezpečnost práce na staveništi, ochrana zdraví, osobní ochranné pracovní prostředky, správné uchycení břemen, volba zvedacího zařízení, zamezení nebezpečí zakopnutí, lešení / zábradlí, žebříky ... atd

 

Personalverleih Bau Schweiz Zeder AG

Školicí kurzy bezpečnosti cedru

IMAG0652.jpg
IMAG0686.jpg
IMAG0685.jpg
IMAG0582.jpg
IMAG0690.jpg
IMAG0687.jpg
Sicherheitsschulungen Zeder AG
IMAG0680.jpg
IMAG0560.jpg
IMAG0558.jpg
IMAG0556.jpg
IMAG0668.jpg
IMAG0669.jpg
IMAG0671.jpg
IMAG0672.jpg
IMAG0678.jpg
IMAG0667.jpg
IMAG0666.jpg
IMAG0664.jpg
IMAG0663.jpg
IMAG0662.jpg
IMAG0661.jpg
IMAG0654.jpg
IMAG0656.jpg
IMAG0657.jpg
IMAG0658.jpg
IMAG0659.jpg
IMAG0660.jpg
IMAG0589.jpg
IMAG0563.jpg

Kurz OOPP

Kurs PSAgA

Kurs PSAgA

IMAG0566.jpg

IMAG0566.jpg

IMAG0558.jpg

IMAG0558.jpg

IMAG0569.jpg

IMAG0569.jpg

IMAG0595.jpg

IMAG0595.jpg

IMAG0592.jpg

IMAG0592.jpg

IMAG0648.jpg

IMAG0648.jpg

IMAG0689.jpg

IMAG0689.jpg

IMAG0678.jpg

IMAG0678.jpg

IMAG0675.jpg

IMAG0675.jpg

IMAG0632.jpg

IMAG0632.jpg

IMAG0642.jpg

IMAG0642.jpg

IMAG0646.jpg

IMAG0646.jpg

IMAG0631.jpg

IMAG0631.jpg

IMAG0630.jpg

IMAG0630.jpg

IMAG0628.jpg

IMAG0628.jpg

IMAG0623.jpg

IMAG0623.jpg

IMAG0620.jpg

IMAG0620.jpg

IMAG0599.jpg

IMAG0599.jpg

IMAG0607.jpg

IMAG0607.jpg

IMAG0612.jpg

IMAG0612.jpg

IMAG0617.jpg

IMAG0617.jpg

IMAG0586.jpg

IMAG0586.jpg

IMAG0583.jpg

IMAG0583.jpg

IMAG0581.jpg

IMAG0581.jpg

IMAG0683.jpg

IMAG0683.jpg

IMAG0654.jpg

IMAG0654.jpg

bottom of page