top of page

Zásady ochrany údajů - J&B Personal AG

Nový dodatek o ochraně osobních údajů základního nařízení (DSGVO) platný od 25. května 2018. J&B Personal AG se řídí novými předpisy EU. Všechny osobní údaje našich žadatelů jsou uloženy v našem softwaru na švýcarských serverech a mohou být také přemístěny do zahraničí, pokud je to nutné pro obchodní účely. Z bezpečnostních důvodů si J&B Personal AG vyhrazuje právo ukládat záložní kopie v zahraničí.

​​

data aplikace

Písemné přihlášky jsou u nás elektronicky evidovány a originál přihlášky je následně zaslán  Vstup zničen. Žadateli neposíláme žádnou dokumentaci. (Proto prosím nepřikládejte žádné plastové složky.)

S dokumenty přihlášky nakládáme jako s přísně důvěrnými a používáme je pouze k dohodnutému účelu.

Nábor: Údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu a po dobu nezbytně nutnou pro umístění. Údaje mohou být předány potenciálním zaměstnavatelům.

Personální leasing: Údaje budou zpracovávány do ukončení leasingového vztahu a profily mohou být předány potenciálním zaměstnavatelům.

Tímto výslovně souhlasím s následujícím zpracováním, uložením nebo přenosem mých osobních údajů:

​​

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje, které jsem sdělil ústně i písemně v souvislosti se svou žádostí, zůstanou během mediačního procesu i po skončení konkrétního mediačního procesu uloženy a dokud nebudou odvolány, zpracovány a předány třetím osobám. v Německu a v zahraničí mohou být zveřejněny za účelem pronájmu personálu a/nebo umístění personálu. Mezi tyto třetí strany patří mj.  Společnosti přidružené k J&B Personal AG, řídící orgány, poskytovatelé služeb, kteří poskytují a provozují používané IT aplikace, jakož i další společnosti zapojené do procesů nezbytných pro poskytování smluvních služeb ze strany J&B Personal AG (například poskytovatelé platebních služeb). V tomto ohledu souhlasím s předáváním mých údajů do zemí, které nemají odpovídající úroveň ochrany údajů. Pokud jsem v souvislosti se svou žádostí sdělil „zvláštní kategorie osobních údajů“ v souladu s čl. 9 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (např. fotografie, která prozrazuje etnický původ, informace o těžkém zdravotním postižení atd.), platí to moje souhlas i s těmito údaji.

Souhlasím s tím, že J&B Personal AG lze zasílat na e-mailovou adresu, SMS, fax, Whats App nebo jinou  Newsletter sociálních platforem zasílá informace o pracovních nabídkách nebo informace nezbytné pro naši činnost.

 

Souhlasy jsou na sobě nezávislé a jsou dobrovolné. Svůj souhlas mohu kdykoli bez udání důvodů odvolat a mám právo kdykoli požádat o vymazání mých údajů. Pokud si přejete, aby byly vaše údaje vymazány, dejte nám to prosím vědět písemným potvrzením telefonicky, poštou nebo faxem. Jsme si vědomi toho, že je to více práce, ale máme 100% jistotu, že se k nám vaše data dostanou a že můžeme zohlednit vaše přání.  Údaje, které mají účetní účel, podléhají zákonným požadavkům společnosti na uchovávání.

Beru na vědomí, že pokud odvolám svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů (s výjimkou souhlasu se zasíláním e-mailů, SMS, faxů, Whats App či jiných  newslettery sociálních platforem) služby nabízené společností J&B Personal AG již nemohou být poskytovány a vedou k ukončení příslušných smluvních vztahů. Dejte nám prosím vědět, jak a zda si přejete být od nás informováni.

 

Soukromí

 

Strany se zavazují vždy dodržovat příslušná ustanovení zákona o ochraně osobních údajů. Poskytovatel personálních služeb je v rámci příslušné smlouvy oprávněn shromažďovat a zpracovávat údaje zaměstnanců, jednatelů a dalších zaměstnanců zákazníka a využívat je a zveřejňovat pro všechny účely související s plněním smlouvy. To zahrnuje zejména předávání údajů do zahraničí pro výše uvedené účely, které mohou být nezbytné pro splnění smlouvy. Kromě toho je poskytovatel personálních služeb výslovně oprávněn zpracovávat údaje o zákazníkovi v jakékoli formě a sdělovat je jakýmkoli společnostem skupiny nebo třetím osobám v zahraničí. Souhlas zahrnuje i použití pro marketingové účely. Zákazník výslovně prohlašuje, že tento souhlas udělil a poskytovatel personálních služeb si toto prohlášení o souhlasu může od zákazníka kdykoli vyžádat.

​​

místo

 

Návštěvou webových stránek J&B Personal AG lze uložit informace o přístupu. Tyto údaje nepatří mezi osobní údaje, ale jsou anonymizovány. Vyhodnocují se pouze pro statistické účely. Nedochází k prozrazení třetím stranám.

bottom of page